arrow_drop_up arrow_drop_down

Met meer dan 20 jaar ervaring....

de specialist als het gaat om agressie in de zorg

Met meer dan 20 jaar ervaring in het omgaan met agressie en het geven van agressietrainingen kun je zeggen dat de expertise van trainingsbureau EHBA groot is. EHBA is specialist als het gaat om ontspannen omgaan met agressie. 

Op deze pagina lees je de achtergronden van de trainingen Uitstappen en omlopen, de basistraining van EHBA.


Bij agressief gedrag ligt de focus snel op het beheersen van de agressie.

Met de training Uitstappen en omlopen wordt de basis gelegd voor echte hulp bij agressie. 

De focus ligt hierbij op de zorgverlener en wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen handelen.

Met de deskundigheid van EHBA heb je een training onder de titel Uitstappen en omlopen.

Deze training levert het volgende op:

Kort en licht


Daardoor betaalbaar

Je traint pas zwaarder 

als het nodig is

Bespaart uren 

van medewerkers


Kosten 

besparingen

Minder agressie-incidenten

Een agressie incident 

waarbij een zorgverlener

 1 week ziek is

kost al gauw € 5000,=

Ziekteverzuim neemt af

Effect in de praktijk direct merkbaar

Zorgverleners zetten op tijd 

de-escalerende technieken in

Agressie-incidenten lopen 

niet zo hoog op

Het aantal incidenten neemt af

Cliënten voelen zich gehoord

Winst voor de zorgverlener

Zorgverleners kunnen ontspannen handelen

De stress neemt af; 

hebben meer plezier 

in hun werk

Voelen zich veiliger.

Tevens effectief omgaan met boze familieleden

Het blok verbale agressiebeheersing is tevens effectief

voor het ontspannen omgaan

met boze familieleden

Grondslagen

De training Uitstappen en omlopen is ontstaan vanuit de praktijk. Best werkende technieken, nieuwe inzichten en ontwikkelingen en bovenal jaren lange ervaring met omgaan met agressie op de werkvloer.

De agressietrainingen van EHBA worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van omgaan met agressie.

Daar deze trainingen in vrijwel alle takken van de zorg en onderwijs gegeven worden, is er een mooie mix ontstaan tot best practice.

De trainingen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitgangspunten van:

  • “Competentievergrotend werken in de jeugdzorg” (Slot en Spanjaard)
  • Lerarenopleiding Selfdefence; budoschool Frank Philephoom (trainde voornamelijk professionals bij jusitie, politie, psychiatrie en jeugdzorg)
  • Basiscommunicatietechnieken
  • Diverse visies op zorgrelaties binnen de jeugdzorg/ouderenzorg/psychiatrie en verstandelijk gehandicaptezorg
  • Specifiek voor de ouderenzorg: de fases van dementie volgens Rien Verdult; bedreigde ik, verdwaalde ik, verzonken ik.