arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe gaat EHBA met jouw gegevens om?

In het kader van de AVG-privacywet heeft EHBA in een document vastgelegd hoe zij omgaat met klantgegevens. EHBA streeft er naar om zo min mogelijk klantgegevens te verzamelen en te bewaren. In dit document staat beschreven welke gegevens, wanneer en hoe verzameld worden en hoelang deze bewaard blijven.

Als jouw gegevens opgeslagen zijn bij EHBA heb je altijd het recht deze in te zien, aan te passen of te verwijderen, tenzij dit wettelijk niet toegestaan is zoals bijvoorbeeld in de boekhouding. Wil je hier meer over lezen? Klik dan op de button hieronder.