Het belang van goede 1e opvang

Een goede 1e opvang na een agressie incident kan ernstige psychische schade helpen voorkomen. Door een gesprek met een ervaren trainer/coach, die de heftigheid van deze incidenten uit de praktijk kent, kan de zorgverlener zijn/haar verhaal goed kwijt en kan er een goede inschatting gemaakt worden wat het incident met de zorgverlener gedaan heeft.

Een 1e opvanggesprek is iets anders dan professionele nazorg. Dit zet je pas in als een iemand al langer dan 6 weken last heeft van 1 van de 3 V's

1e opvang door EHBA

Als een zorgverlener een heftig incident heeft meegemaakt, kan EHBA ingeschakeld worden voor de 1e opvang. De werkgever neemt dan voor deze medewerker een "1e opvang-pakket" af.
Dit pakket is een serviceproduct van EHBA. Geen abonnement, geen strippenkaart, gewoon alleen als het nodig is en voor een vaste lage prijs.

Het pakket bestaat uit:

  • Direct contact met de betrokkene na melding
  • 1e opvanggesprek binnen drie dagen
  • Na ongeveer 3 weken een 2e gesprek
  • Advies met betrekking tot professionele nazorg
  • Mondelinge rapportage aan werkgever

Vraag direct aan


Heb je behoefte aan nazorg of wil je even overleggen?
Bel gerust 0628 9495 22 of gebruik het contactformulier.

Neem contact op

Bel ons op 0628 9495 22 of mail naar pieter@ehbatrainingen.nl